Skip to main content
Irene_Visser_de_redactie_voor_ het_controleren_en_corrigeren_van_tekst
IRENE zorgt voor grammaticaal kloppende tekst zonder taalfouten en spelfouten

IRENE, jouw persoonlijke redactie

Eindelijk is de door jou geschreven tekst klaar. Wat een opluchting! Je hebt de tekst door de spellingscontrole in Word laten controleren op fouten. Zo te zien is er ‘geen vuiltje aan de lucht’. Totdat je de tekst aan iemand anders laat lezen en je opeens heel veel aan- en opmerkingen terug krijgt. Niet alleen over de geschreven inhoud, maar ook over de grammatica en spelling van de tekst.

HELP! Wat nu? Er is niet veel tijd meer over, voordat je de betreffende tekst moet inleveren of opsturen. Geen nood! Ik help je graag ‘uit de brand’. Ik kijk je tekst snel na en verbeter deze, in overleg met jou.

Voor het redigeren van jouw teksten, kun je bij de redactie van IRENE terecht

Het redigeren van tekst is het controleren van een tekst op grammatica-, spel-, stijl- en typefouten. Tevens kijk ik als jouw persoonlijke redacteur naar gebrek aan samenhang, zinsopbouw en het gebruik van leestekens. Ik heb er geen moeite mee om mijn ‘rode potlood’ te gebruiken. Ik ben op het gebied van tekst streng doch rechtvaardig. Daarbij overleg ik te allen tijde correcties met jou en voer, alleen met jouw toestemming, alle tekstuele wijzigingen door.

Heb je een deadline? Zit er iemand ongeduldig te wachten op jouw tekst? Geef het vooral aan. Ik kan dan inschatten of ik de eindstreep van een foutloze tekst kan halen of niet. Daarbij stel ik me altijd zeer flexibel op, want niets is zo frustrerend als de perfecte tekst hebben met spelfouten. Een foutloze tekst zorgt dat er geen ruis is op de lijn van communicatie en dat de boodschap van de tekst goed overkomt. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten die ik hanteer bij het schrijven van een tekst.
Grammaticaal kloppende tekst zonder taalfouten en spelfouten? IRENE zorgt ervoor!

Geen inspiratie? Maar wel tekst? Laat hem herschrijven door de redactie van IRENE

Soms weet je wat de boodschap van jouw tekst moet zijn, maar komt deze in de door jou geschreven tekst toch niet goed over. Dit kan te maken hebben met de samenstelling van jouw tekst. Een logische opbouw van tekst, welke duidelijk geformuleerd is, kan dan al het verschil maken. Het kan ook zijn dat je de ene keer de doelgroep zeer gericht aanspreekt en vervolgens later in de tekst daar meer van afwijkt. De kunst is om de aandacht van jouw doelgroep, en dus het aanspreken daarvan, in de volledige tekst vast te houden.

Ook hier help ik je graag. Ik beschouw het als een ware uitdaging om zowel jou als de doelgroep enthousiast te maken met een passende tekst. De tekst dient herkenbaar te zijn. De doelgroep dient door de pakkende tekst in actie te komen en jij kunt jezelf gemakkelijk verplaatsen in de tekst. Hij is je op het lijf geschreven. Ik herschrijf een tekst altijd met oog voor jouw persoonlijke inbreng. Uiteindelijk is het niet mijn verhaal, maar jouw verhaal en daar ga ik met respect mee om.

Kortom, twijfel je over de door of voor jou geschreven tekst? Blijf er niet mee zitten en leg de tekst bij mij neer. Vaak kan ik na een snelle screening van de tekst al een inschatting maken of deze juist is geschreven of niet. Ik geef daarna ook duidelijk aan hoeveel tijd ik nodig heb om de tekst volledig en foutloos te schrijven. Als ik een ingrijpende tekstcorrectie moet toepassen, zal deze ik pas na overleg met jou uitvoeren.

Goede teksten dankzij jouw inspiratie en mijn taaladvies: daar gaan we voor!